Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Drones December 2016

Drones, een vlucht vooruit Drones zijn al lang geen science fiction meer, maar dagelijkse werkelijkheid. Kleine jongens op het strand, fotografen bij Kinderdijk, inspecteurs op de afsluitdijk en militairen in Mali; ze gebruiken allemaal drones. Maar er is ook argwaan tegen deze technologische vernieuwing. De mogelijkheden zijn enorm (ook voor mensen met kwade bedoelingen). Maar drones zijn er en ze gaan niet meer weg. Drones bieden een uitkomst voor veel actuele uitdagingen die voorheen la...
More

Commentaar DARPAS op ABL Voorvallen Drones

reactie darpas kamervragen minidrone regeling
Bijgevoegd het rapport van ILT/ABL. Voor publicatie is er nauw contact geweest met DARPAS over de conclusies. Download: 2016 Informatieblad drones_definitief_tcm334-377894 [PDF] DARPAS conclusies op basis van de in het ABL rapport verschafte gegevens: > Het matige beeld qua veiligheid wordt voornamelijk bepaald door enkele niet goed bezig zijnde recreatieve gebruikers. > Technische problemen met drones nemen af (gevolg van keuringen?) > Het feit dat het aantal gemelde voo...
More

Stemming Moties drones 24 mei 2016

Vers van de pers, hieronder de moties met de uitslag. 331: roept de regering op om, zeer spoedig en in nauw overleg met de drone en luchtvaartsector, te komen tot nader aangescherpte eisen voor recreatieve dronegebruikers en hierbij specifiek aandacht te besteden aan een verantwoord maximumgewicht, het verbeteren van de inzet van de handhavingscapaciteit en de afstemming van verantwoordelijkheden tussen politie en ILT, het verzwaren van de (bestuurlijke boete en) strafmaat voor incidenten met...
More

Recap: “SummerSchool Drones En Zo”

Op 27 augustus was er de "Summerschool Drones En Zo". Een evenement in Fort 1881 Hoek van Holland, georganiseerd door Rijkswaterstaat ism DARPAS. Hierbij hebben bijna 25 leden van DARPAS een zeer nuttige middag in kunnen vullen door het houden van workshops of presenteren van het bedrijf voor de vele bezoekers van overheidsdiensten zoals Rijkswaterstaat en aanpalende instanties. In totaal waren er zo'n 150 mensen. Ik dank de leden die gevolg hebben gegeven aan onze oproep voor het mede invullen ...
More

NLR nu officieel keuringsinstantie voor drones (RPAS)

NLR eerste erkende keuringsinstantie voor drones De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 1 september 2015 het NLR als eerste organisatie in Nederland erkend als keuringsinstantie voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen, de Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), vaak ook aangeduid als drones. Op 1 juli 2015 is wetgeving voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen van kracht geworden, waarmee het mogelijk wordt om een RPAS bij ee...
More

Reactie staatsecretaris Mansveld regels RPAS/ drones 1 Juli

Ter download aangeboden in .doc bestand Download het Document [.doc] Geachte voorzitter, Bijgaand treft u mijn antwoord aan op uw brief over het uitstellen van het AO drones tot na ontvangst van de meer uitgewerkte kabinetsreactie over het gebruik van drones, nu gepland voor 3 september 2015.  In de brief verzoekt u de op 1 juli aanstaande geplande inwerkingtreding van het besluit van 23 april 2015 tot wijziging van het besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, het Besluit...
More

Reactie DARPAS op stijging aantal incidenten drones

DARPAS, de branchevereniging voor professionele onbemande luchtvaart, wil graag enige nuanceringen aanbrengen bij het door het Analyse Bureau Luchtvaart uitgebrachte informatie blad Incidentmeldingen drones. Download Reactie DARPAS op Stijging aantal incidenten drones. [PDF] Overige Relevante nieuwslinks betreft dit onderwerp: Omroep Brabant RTL NieuwsOmroep Gelderland Telegraaf  
More

Download BVG Deventer en TT Assen

luchtruim sluiting deventer bom wo2
Ter Bescherming van het luchtverkeer worden de volgende tijdelijke gebieden ingesteld. Deventer 17-06-2015 ILT Pdf15.41427-Beschikking-TGB-Deventer-Bommen-WOII Kaarten Pdf 15.41427-Beschikking-TGB-Deventer-Bommen-WOII-kaart 15.41427-Beschikking-TGB-Deventer-Bommen-WOII-luchtfoto TT Assen 27-06-2015 ILT Pdf 15.43669-beschikking-TT-Assen-2015 Kaarten Pdf 15.43669-beschikking-TT-Assen-2015-kaart 15.43669-beschikking-TT-Assen-2015-luchtfoto
More

Tijdelijk gebied Luchtruim Defqon Dronten

Tijdens defqon 2015 is het verboden hier te vliegen met je drone
Luchtruimsluiting Dronten Defqon 2015 11 juni 2015 Van vrijdag 19 juni 14.00 uur t/m zondag 21 juni 14.00 uur (tijdens UDP) zal vanwege het dancefestival Defqon ten zuiden van Dronten een tijdelijk gebied met beperkingen (TGB) worden ingesteld. Het betreft een gebied zoals omschreven in bijgevoegde bestanden. Dit gebied loppt van de grond tot 1500 voet. Deze Beschikking van IL&T bevat ook informatie over vluchten en aanvliegen. In dit gebied is het verboden te vliegen met drones /rpas. Zie ...
More