De Vereniging

De doelstelling van de vereniging is het behartigen van de belangen voor het onderzoek en ontwikkeling, productie, gebruik, dienstverlening en toepassen van RPAS systemen door bedrijven en instellingen in Nederland.

We doen dit door:

1. Op te treden als vertegenwoordigster (“spreekbuis”) van de leden naar het publiek, de diverse instanties en het bevoegd gezag, zowel binnen als buiten de luchtvaartsector en zowel binnen- als buitenland.

2. Het bevorderen van de publieke bewustwording door het geven van voorlichting en het promoten van de Nederlandse RPAS gemeenschap.

3. Het bevorderen van de veiligheid binnen de sector door:
     a) Verstrekken voorlichting aan leden over procedures, voorschriften en gebruik van RPAS.
     b) Het bevorderen van het gebruik binnen wettelijke kaders.
     c) Het bevorderen van kennis en een hoog professioneel niveau.

4. Het bevorderen van business opportunity’s.

Onderwerpen die we daartoe binnen de vereniging bespreken zijn ondermeer:

  • Wet en regelgeving, ontheffingen en vergunningen
  • Veiligheidsmanagement en ontwikkelen van een keurmerk
  • Frequentie gebruik en risico’s
  • Veilig vliegen in ongecontroleerd en gecontroleerd luchtruim (CTR’s)
  • Procedures en processen voor vluchtvoorbereiding en site assessment
  • Verzekeringen
  • Trainingsorganisaties, opleidingen en keuringen
  • Leerervaringen vanuit praktijk en voorvallen

Als lid krijg je toegang tot thema bijeenkomsten of lezingen en het ledenforum dat op deze site zal verschijnen. Ook biedt lidmaatschap de mogelijkheid tot collectiviteitskortingen en wordt gewerkt aan (kennis)producten van en voor de leden. Hierover kunnen wij u binnenkort nader informeren.

Maar wij nodigen u vooral uit om als lid samen met ons actief te werken aan ons veiligheidsmanagement en keurmerk.

Wij kijken ernaar uit u als lid te mogen begroeten!