SESAR Drone Outlook Study [download]

Geachte lezer, Bijgevoegd de SESAR Drone Outlook Study. Dit is wat Europa verwacht aan drones en services de komende jaren! SESAR, wilde weten wat er op hun afkomt om het luchtruim in te richten naar de behoeften van de gebruikers. Zij zeggen nu zelf dat het een grotere operatie wordt dan het integreren van het luchtruim voor de bemande luchtvaart. Lees zelf wat de verwachtingen zijn op bases van een uitgebreide studie. 18112016-european-drones-outlook-study__final [pdf] survey-for-ope...
More

Kabinetsbrief Drones

Bijgevoegd vindt u de Kabinetsbrief betreft de voortgang van het dronebeleid. Graag wijzen we u op de volgende punten uit de brief: De vertegenwoordiging in de nieuwe opzet Sectoroverleg drones, uitvoeren testen in de CTR, samenwerking met de potentiële testlocaties, consultatie van de sector bij stapsgewijze aanpassing NL regelgeving, werkgroep ter evaluatie gebruik NOTAMS. We zien een redelijk (te) positieve beschrijving van de situatie waarin er nog veel gedaan moet worden aan condities...
More

Instelling TGB’s Deelen en Maas en Waal

Tijdens de Helicopter Weapons Instructor Course (HWIC) 2016 worden vliegers van het Defensie Helikopter Commando getraind in het uitvoeren van tactische manoeuvres met helikopters op lage hoogte. Ter bescherming van het luchtverkeer ten opzichte van deze bijzondere luchtverkeersactiviteiten is het noodzakelijk om de in de beschikking genoemde tijdelijke gebieden met beperkingen in te stellen. Download: beschikking-instelling-tgbs-deelen-en-maas-en-waal-hwic-2016
More

Commentaar DARPAS op ABL Voorvallen Drones

reactie darpas kamervragen minidrone regeling
Bijgevoegd het rapport van ILT/ABL. Voor publicatie is er nauw contact geweest met DARPAS over de conclusies. Download: 2016 Informatieblad drones_definitief_tcm334-377894 [PDF] DARPAS conclusies op basis van de in het ABL rapport verschafte gegevens: > Het matige beeld qua veiligheid wordt voornamelijk bepaald door enkele niet goed bezig zijnde recreatieve gebruikers. > Technische problemen met drones nemen af (gevolg van keuringen?) > Het feit dat het aantal gemelde voo...
More

Enquete ROC / ROC-light

Sinds 1 juli jongstleden is in Nederland de Minidrone-regeling in werking getreden. Tijdens de DARPAS bijeenkomst op deze zelfde datum is gebleken dat er veel interesse is voor het commercieel gebruik van RPAS onder de ROC-light. Eveneens is gebleken dat vandaag de dag al een redelijk aantal bedrijven opereert onder een volledig ROC.   Op dit moment ontbreekt echter een duidelijk overzicht van de drone-industrie in Nederland. Om dit als branchevereniging in kaart te brengen heeft DARPAS...
More

Theorie-Examen Minidrone

Aanmeldingsformulier voor deelname aan het theorie-examen micro- en minidrones van 24 september 2016. Het examen zal plaatsvinden in de Jaarbeurs Utrecht. Na inschrijving en betaling van het inschrijfgeld 349 euro ontvang je een bevestiging van je inschrijving. Per post ontvang je de syllabus met leerstof voor het examen plus de ICAO-kaart van Nederland. Er is plaats voor maximaal 60 deelnemers. https://www.123formulier.nl/form-14981/Theorieexamen-Minidrone
More

EASA Publishes “Prototype” Commission Regulation on UA Operations

Dear Friends & Colleagues, At the UAS Stakeholders Meeting that took place at EASA headquarters on 20 June 2016, EASA announced that it would publish "Prototype Rules" for UAS in the very near future. EASA indicated that they would be called "prototype" because it does not yet have the competence to regulate aircraft with a mass below 150 kg. EASA further indicated that these "prototype" rules were being published in order to not waste time (waiting for the implementation of the new EAS...
More

TGB Westgat

1. Ten behoeve van het uitvoeren van vluchten met het ScanEagle UA-systeem gedurende de oefening Flying Torch wordt als oefengebied het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Westgat aangewezen, begrensd door de volgende coördinaten en hoogten: van 53°31’55.537”N 006°02’03.032”E naar 53°23’58.733”N 006°01’58.817”E, naar 53°25’22.171”N 006°28’44.036”E, naar 53°32’41.581”N 006°26’03.006”E en terug naar 53°31’55.537”N 006°02’03.032”E, van 1500 voet AMSL tot FL 050 (zie figuur). 2. Het oefeng...
More