Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Drones December 2016

Drones, een vlucht vooruit

Drones zijn al lang geen science fiction meer, maar dagelijkse werkelijkheid. Kleine jongens op het strand, fotografen bij Kinderdijk, inspecteurs op de afsluitdijk en militairen in Mali; ze gebruiken allemaal drones.

Maar er is ook argwaan tegen deze technologische vernieuwing. De mogelijkheden zijn enorm (ook voor mensen met kwade bedoelingen). Maar drones zijn er en ze gaan niet meer weg. Drones bieden een uitkomst voor veel actuele uitdagingen die voorheen lastig te tackelen waren. Slecht toegankelijke gebieden worden bereikbaar en verkeersmanagement wordt eenvoudiger.

We zetten drones al in voor verkeersmonitoring. Met name op het gebied van tijdelijke evenementen zijn er mogelijkheden. Drones kunnen snel worden ingezet tijdens een evenement om verkeersstromen in beeld te brengen. Maar er zijn meer toepassingen. Op het gebied van leefbaarheid in de stad, de Nederlandse (kennis)economie, duurzame energie, innovaties in de film- en agro-industrie, natuur, inspectie van kunstwerken en veiliger en efficiënter werken.

De gezamenlijke agenda drones, een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, Veiligheid en Justitie, Defensie, dronebedrijven en kennisinstituten stelt dat Nederland koploper is op het gebied van innovatieve toepassingen met drones. Om de dronemarkt een kans te geven moet de overheid stimuleren, meedenken en faciliteren. Een overheid ook die tegelijkertijd oog heeft voor risico’s die deze nieuwe technologie biedt en daarvoor kaders stelt. Er ligt een kans voor Nederland om koploper te worden in deze technologische vernieuwing. In de agenda drones staan de volgende plannen en doelen:

– Innovatie in de drone-industrie stimuleren
– dronegebruik in kansrijke domeinen stimuleren
– risico’s van het gebruik van drones beperken
– professionele dronevliegers faciliteren
– regelgeving drones verder uit ontwikkelen
– onderzoeksprogramma drones vaststellen
– handhaving op orde houden
– coördinatie en publiek-private samenwerking

Al met al heel wat plannen om de ambitie waar te maken. Wij zullen onze bijdrage leveren op het gebied van Infrastructuur en Milieu, samen met Rijkswaterstaat. In deze nieuwsbrief informeren we u over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot drones binnen ons werkveld.

Brief voortgang dronebeleid naar Tweede Kamer
Eind september is namens ministers van Defensie, Economische Zaken, Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang van het dronebeleid in Nederland.

In het kabinetsstandpunt drones is aangegeven dat er ruimte moet komen voor drones en innovatie. Het kabinet is van mening dat drones veel innovatieve toepassingsmogelijkheden bieden om sneller, beter, veiliger en efficiënter te kunnen werken.
Lees meer

Drone inspecteert Eilandbrug in Kampen

In samenwerking met SMART Inspections inspecteerde Rijkswaterstaat de Eilandbrug in Kampen. Dit keer met een drone. Deze inspectie leverde interessante inzichten op. Doel van de inspectie was om een instandhoudingsadvies te kunnen geven voor deze brug. Dit is een onderhouds­kundige inspectie die risico’s in kaart moet brengen op het gebied van betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid van de brug.

Maar hoe gaat zo’n inspectie nou in zijn werk?

Lees meer

Regeling voor mini drones

De Mini Drone Regeling maakt het voor professionele gebruikers eenvoudiger om met drones tot 4 kilogram te vliegen. Men moet nog wel een vliegvaardigheidsbewijs hebben, maar het wordt een stuk makkelijker en goedkoper om deze zogenaamde ‘ROC-Light’ vergunning te behalen.

Lees meer

Oliebestrijding op de Noordzee met behulp van drone
Onder gunstige weersomstandigheden was er in september een drone demonstratie voor oliebestrijding op Noordzee. Deze demonstratie vond plaats aan boord van de Arca, het oliebestrijdingsschip van de Rijksrederij.

Het doel van de pilot (als idee ingediend door Jack Hage van Rijkswaterstaat) is vermindering van milieuschade door efficiëntere opruiming van olie. Daarbij is een actueel beeld van een olievlek, ook tijdens het ruimingsproces, heel belangrijk. Dat beeld werd geleverd door de drone.

Lees meer

Test met onbemand vliegtuig bij inspecties en handhaving

Rijkswaterstaat heeft voor het eerst testen uitgevoerd waarbij een onbemand vliegtuig is ingezet voor monitoring, handhaving en inspecties op het water. Er is onder andere verkend of het mogelijk is om met behulp van het onbemande vliegtuig lozingen in de haven van Lauwersoog in beeld te brengen, de dijk van het Lauwersmeer naar de Waddenzee te inspecteren en om drenkelingen te lokaliseren.

Lees meer

Prorail en RWS samen op onderzoek

Op diverse gebieden zoekt Rijkswaterstaat samenwerking met ProRail. Er is een kennisalliantie waarbij het uitgangspunt is dat er kennis gedeeld wordt op 10 thema’s. Onder andere innovaties en daar horen drones ook bij.

Rob Gerritsen, programmamanager Assetmanagement bij Prorail vertelt:” We delen sinds 2014 kennis op het gebied van inspecties van kunstwerken met drones. De specialisten op dat gebied kennen elkaar en komen elkaar ook tegen tijdens overleggen en bijeenkomsten. Daar wisselen we ervaringen uit.

Lees meer